Domov Najnovšie Na dovoz Nové autá Predajcovia Vývoj cien Fórum Dokumenty Magazín Overenie vozidla
Novinka
Online overenie Kontrola nájazdu km, poškodení a pôvodu vozidla Novinka Komplexné preverenie vozidla Kontrola fyzického stavu, vykonanie diagnostiky, skúšobná jazda

Pauzy vodičov + nové zmeny v doprave: Pokuty až do výšky 16 600 eur!

Cestné kontroly + ďalšie zmeny čakajú dopravu už od 2. 2. 2022. Ako zákon sprísni prestávky jázd vodičov, čas pracovnej pohotovosti a aké pokuty za nedodržanie hrozia? Ak vodič poruší povinné prestávky v práci, zaplatí dopravný podnik pokutu až do výšky 16 596 eur!

rufus v Legislatíva
30.11.2021
Diskusia:
Sledujte nás na:
Zdroj: scania.com

Pauzy vodičov + nové zmeny...

Legislatíva

Rovnaké sankcie hrozia, ak vodič presiahne maximálny týždenný pracovný čas alebo poruší stanovené doby týždenného odpočinku. Dopravcovia sa v týchto neistých časoch zmenám nepotešia. Svoju účinnosť už vo februári nadobudne celý súbor nových pravidiel týkajúcich sa dopravy. Nie všetky vodičom uškodia. 

Dopravca

Dopravca je právnická alebo fyzická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu. Dopravný podnik je právnická alebo fyzická osoba zaoberajúca sa prevažne prevádzkovaním dopravy ako samostatnej činnosti. Definíciu dopravcu nájdeme v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. V zmysle § 3 ods. 1 je dopravcom na účely tohto zákona prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu.

Prepravca

Prepravca je súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu (vývozcu, exportéra; dovozcu, importéra). Odosielateľ je definovaný ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave, príjemca je právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka. Teraz, keď sme si špecifikovali pojmy, môžeme sa zamerať na samotné zmeny. Tie sú o niečo zložitejšie, nie však nezrozumiteľné.

Po problémoch s mýtnym systémom má Slovensko ďalší problém - opäť sa upravia a sprísnia podmienky pre vodičov a dopravcov.Zdroj: aktuality.sk

Zákon o organizácii pracovného času v doprave

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pracovnom čase v doprave“) vytvára zákonné vymedzenie minimálnych požiadaviek pre výkon jednotlivých druhov dopravy. Tento zákon upravuje minimálne pravidlá na organizáciu pracovného času v doprave, pravidlá, ktoré sa týkajú vykonávania cestných kontrol, kontrol dopravných podnikov a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.

Aké zmeny čakajú automobilovú nákladnú dopravu?

Zákon si zobral „na mušku“ nové požiadavky a stanovuje vodičom aj dopravcom nové pravidlá. Kedy bude vodič povinný absolvovať prestávku v jazde a aká pokuta hrozí za nesprávne organizovanie pracovného času v doprave? Čoho sa týkajú nové zmeny? Ako budú prepravcovia fungovať po novom a aké nariadenia budú musieť spĺňať doma aj v zahraničí? 

Doma aj v zahraničí

Podmienky zamestnancov v doprave, resp. tzv. vysielanie pracovníkov platia aj za hranicami SR. Keďže táto oblasť presahuje hranice štátu, podmienky upravujú aj normy európskeho práva. Z dôvodu vyhovenia týmto európskym normám dôjde k úprave súčasných pravidiel. Prevzatie Transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. 7. 2020 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. 7. 2020 „si posvietia“ na denné a týždenné časy jázd, minimálnych prestávok, doby odpočinku, špecifických pravidiel pre vysielanie vodičov a ďalších príbuzných oblastí.

Zmeny v doprave a nové pokuty v prípade nedodržania skomplikujú vodičom a dopravcom podmienky a prácu.Zdroj: aktuality.sk

Návrh Ministerstva dopravy a výstavby zjednotí pravidlá vysielania vodičov

Návrh novely zákona o pracovnom čase v doprave predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je už schválený Národnou radou SR. Novela, t. j. zákon č. 407/2021 Z. z., nadobudne účinnosť dňa 2. 2. 2022. Táto úprava sleduje zjednotenie pravidiel vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Táto zmena sa určite prejaví na podnikateľskom prostredí. Poďme konečne ku konkrétnym zmenám.

Prestávky v práci od 2. 2. 2022

Zákon stanovuje, že zamestnávateľ nesmie zamestnancovi v doprave (pri akomkoľvek druhu dopravy) rozvrhnúť týždenný pracovný čas tak, aby presahoval 60 hodín. Zákon prikazuje zamestnávateľovi oznámiť rozvrhnutie prac. času vodičovi minimálne týždeň dopredu. Ďalšie pravidlá sú stanovené špeciálnym predpisom. V čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu zákon stanovuje špeciálny režim. 

Pauza vodiča s väčšou voľnosťou

Bez ohľadu na druh dopravy, vodič má nárok na pravidelné prestávky. Vodiči cestnej dopravy majú absolvovať po 4 hodinách jazdy 1 polhodinovú prestávku. Od 2. 2. 2022 bude mať zamestnávateľ pri rozvrhovaní pracovného času vodiča cestnej dopravy väčšiu voľnosť. Na prestávku bude mať vodič nárok po 4 hodinách, môže tak však môcť urobiť aj skôr. 

Cestné kontroly 

Zákon o pracovnom čase v doprave upravuje aj kontrolný systém, t. j. koordinované vykonávanie cestných kontrol v dopravných podnikoch. Tieto kontroly sú zamerané na dodržiavanie organizácie pracovného času v doprave. Kontroly majú kontrolovať dodržiavanie pracovného času v doprave a aj spomínaných prestávok vodičov.

Cestné kontroly doma aj v zahraničí

Cestné kontroly majú prebiehať v rôznych časoch na viacerých miestach takým spôsobom, aby vodiči nemali možnosť vyhnúť sa kontrolám. Budú prebiehať úsekovo a v pravidelných intervaloch, najmenej šesťkrát ročne. Koordináciu budú zabezpečovať aj kontrolné orgány iných členských štátov. Podľa novely si však každý kontrolný orgán bude vykonávať kontrolu na svojom území sám.

Pomocný krok pre vodičov

Aby sa vodičom uľahčilo dokazovanie, novela im umožňuje využiť možnosť kontaktovania vedúceho dopravy či inú osobu z dopravného podniku a požiadať ich o informácie potrebné pre poskytnutie všetkých dôkazov vyžadovaných pri kontrole. Medzi takéto dokumenty patrí doplnenie nákladného listu o poslednej medzinárodnej preprave a ďalšie doklady, ktoré nebude vedieť dodať.

Pokuty až do výšky 16 596 eur!

V prípade, že kontrola odhalí pochybenia a porušenia pravidiel o čase jazdy, čase prestávky v práci riskuje vysoké pokuty. Rovnaké sankcie hrozia, ak vodič, dopravca, presiahne maximálny týždenný pracovný čas alebo poruší stanovené doby týždenného odpočinku a preukáže sa, že sa tak stalo v dôsledku nesplnenia povinnosti dopravného podniku, riskuje dopravný podnik po novom pokutu za správny delikt vo výške 663 eur až 3 319 eur. Nižšie sadzby platia, ak dopravný podnik pochybil prvýkrát.

*Poznámka

Dnes ešte zákon nepovažuje za delikt prekročenie maximálneho týždenného pracovného času v dôsledku nesplnenia povinnosti dopravného podniku. Po novom za nezákonné organizovanie pracovného času v doprave hrozia vysoké pokuty až do 16 596 eur! Tieto sumy platia pre výšku pokút v prípade, že zamestnávateľ neumožnil zamestnancom dodržiavanie pracovného času, prestávok, pracovnej pohotovosti, podľa zákona.

Vodiči cestnej dopravy budú mať väčšiu voľnosť pri vyberaní prestávky.Zdroj: scania.com

Zaujímavosť

Ak vodič, dopravca poruší povinné prestávky v práci, zaplatí dopravný podnik pokutu až do výšky 16 596 eur. Nečakaným odhalením je, že súčasný zákon o pracovnom čase v doprave až do prijatia novej novely vyčísľoval výšku možnej pokuty pri správnych deliktoch podľa ust. § 37 ešte v starej mene, v slovenských korunách. Po novom pôjde o celkom vysoké sumy.

Vodiči aj dopravcovia, pozor

Organizácia pracovného času v doprave sa mení už od 2. 2. 2022. Dotknutí vodiči aj firmy by mali spozornieť. Ako sa tieto zmeny prejavia v premávke a aké zmeny v súčasnom fungovaní pre dopravcov a profesionálnych vodičov prinesú? Podeľ sa s nami o svoje námety na zjednodušenie, prípadne zlepšenie súčasných podmienok a práce v komentároch pod článkom.

Zdroj: podnikajte.skzakonypreludi.sktruck-business.sk

Pauzy vodičov + nové zmeny v doprave galéria

Späť na magazín

Diskusia k článku

Pridajte si nás do svojho informačného kanála Google News. SLEDUJ NÁS NA

Podobné zaujímavosti

01Maximálka 500 km/h + smrtiaca akcelerácia: 0-100 km/h za 1,55 s!Krvilačná beštia dostala príznačný názov - Chaos je tu, aby zneistil najrýchlejšie autá...24. November, 2021
02Revolúcia: Elektrický lak, ktorý sa vypína, zapína stlačením tlačidla!Spomínaš si na revolučnú farbu, ktorá sa mení pôsobením tepla alebo zimy? Niečo podobné, s...22. November, 2021
03Zimná starostlivosť - umývanie, voskovanie: Treba v zime auto umývať častejšie? Zima je obdobím, kedy sa názory odborníkov na dôležitosť častejšieho umývania môžu líšiť....26. November, 2021