Na čo myslieť pri predaji auta z firmy súkromnej osobe

Jedným z bežných spôsobov, ako môže podnikateľský subjekt vyradiť firemné auto je jeho predaj súkromnej osobe. Viete, aké pravidlá pri tom treba dodržať?

Dávid v Legislatíva
26.08.2019
Diskusia:

Na čo myslieť pri predaji...

Legislatíva

Jedným z bežných spôsobov, ako môže podnikateľský subjekt vyradiť firemné auto je jeho predaj súkromnej osobe. Viete, aké pravidlá pri tom treba dodržať?

Vybrané aspekty takejto transakcie nám priblíži JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV(https://www.akmv.sk/) v tomto článku.

Na čo myslieť pri predaji auta z firmy súkromnej osobeZdroj: feedsportal.com

Čo ukotviť v kúpnej zmluve

Pri každom predaji auta odporúčame uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme. Okrem klasických náležitostí kúpnej zmluvy na auto (ako identifikácia predávajúceho a kupujúceho, predmetu kúpy (auta), záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k autu na kupujúceho a odovzdať mu ho, záväzok kupujúceho auto prevziať a uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu, určenie kúpnej ceny a jej splatnosti a spôsobu úhrady) odporúčame v závislosti od konkrétnych okolností zvážiť aj zakotvenie ďalších ustanovení. 

U firemných áut je pomerne časté, že sú opatrené firemným polepom obsahujúcim napr. firemné logo alebo aj iné informácie o firme. Pokiaľ by došlo k prevodu auta bez odstránenia polepu odporúčame ako ďalšiu náležitosť kúpnej zmluvy zakotviť povinnosť kupujúceho tento polep do určitej lehoty odstrániť, aby sa predišlo prípadnému zneužitiu alebo negatívnej reklame pre firmu napr. v prípade porušovania dopravných predpisov a podobne.

Nezabudnite na „transferové oceňovanie“

V súvislosti s dojednaním kúpnej ceny v kúpnej zmluve upozorňujeme na právnu úpravy u oblasti transferového oceňovania, ktorú je potrebné zohľadniť v prípade, že sa auto prevádza na osobu, ktorá je podľa zákona o dani z príjmov závislou osobou, teda blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidáciesúčasťou konsolidovaného celku. 

V prípade predaja firemného auta súkromnej osobe môže ísť najčastejšie o prevod na štatutárneho zástupcu (konateľ, člen predstavenstva) alebo spoločníka spoločnosti. 

V takomto prípade je potrebné, aby kúpna cena auta, ktorú si závislé osoby dojednajú, zodpovedala cenám bežným medzi nezávislými osobami pri porovnateľných transakciách.

Zmena držiteľa či majiteľa vozidla 

Ďalším krokom je zmena držiteľa vozidla, ktorú je potrebné vykonať na orgáne policajného zboru, kde je vozidlo evidované, a to v lehote do 30 dní. Postup pri zmenách v evidencii vozidla sme už bližšie popisovali v tomto článkuhttps://blog.autobazar.eu/stali-ste-sa-majitelom-auta-nezabudnite-urobit-toto-clanok4493.html

Vyradenie auta z majetku firmy

Okrem právnych aspektov je pri predaji firemného auta súkromnej osobe potrebné počítať aj s účtovnými aspektami takejto transakcie. 

Dôležitým krokom je vyradenie auta z firemného majetku. Vyradenie sa uskutoční na základe zápisu / protokolu o vyradení dlhodobého hmotného majetku a následnom zaúčtovaní v účtovníctve spoločnosti.

Zistite, aké budú daňové výdavky

Podľa zákona o dani z príjmov patrí medzi daňové výdavky aj zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom (§ 19 ods. 3 písm. a). Uvádzajú sa tieto výnimky:okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine, ktorá sa zahrnuje do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane. Vzhľadom na uvedené sa pri predaji firemného automobilu odporúčame obrátiť aj na účtovníka alebo daňového poradcu.

Zdroj: Právnu poradňu pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Zdroj foto: feedsportal.com

 

 

 

 

 

 

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Najbizarnejšia skrýša utečenca v aute, prevážal sa v palubnej doske!Utečenecká kríza z nedávnej minulosti zaplavovala pravidelne všetky svetové média. Napriek...7. August, 2019
02Auto nechala na parkovisku pri letisku. Takto ho našla po návrate!Cestujete na dovolenku a riešite problém, čo s autom, s ktorým sa doveziete na letisko....19. August, 2019
03Nový VW Golf VIII konečne nafotený bez maskovania!Oficiálna premiéra nového VW Golf sa nezadržateľne blíži. Jeho ôsma generácia sa nám...11. August, 2019