Zákaz zastavenia a státia - poznáte tieto dopravné značky?

Cesty sú lemované mnohými dopravnými značkami. Pre nevodiča to môže byť hotová veda, vodiči si však prídu ako ryby vo vode. Aspoň na prvý pohľad. Samozrejme, každý si myslí, že je najlepším vodičom celej galaxie, minimálne okresu. Poznáte však vôbec ten totálny základ, značku, ktorá je jednou z veľmi podstatných, zákaz zastavenia?

Dávid v Auto-moto zaujímavosti
23.10.2021
Diskusia:
Zdroj: msplevice.sk

Zákaz zastavenia a státia...

Auto-moto zaujímavosti

Zákaz zastavenia - vysvetlenie

Čo vlastne znamená zákaz zastavenia? Táto dopravná značka je definovaná nasledovne: “Zákaz zastavenia sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť”.

Počas autoškoly si ju mnoho vodičov mýli so zákazom státia. Pri státí človek môže s autom na krátku, nevyhnutnú chvíľu zastaviť, pri zákaze zastavenia je každé zastavenie zakázané. Takže v prípade značky zákaz zastavenia jednoducho nezastavujte.

Zákaz zastavenia - platnosť

Platnosť značky zákaz zastavenia je ohraničená ako pri iných značkách. To znamená, že až do najbližšej križovatky, respektíve ukončuje ju vzdialenejšia hranica križovatky. Rovnako sa vzťahuje iba na tú stranu, na ktorej značka je umiestnená. Takže ak je na pravej strane, na ľavej zastaviť môžete. O niečo iné je to v prípade, ak je zákaz zastavenia s doplnkovou tabuľou “zóna zákazu zastavenia”, vtedy platnosť značky končí v mieste konca platnosti zóny.

Zákaz zastavenia a státia - rozdiel

Mnoho vodičov si mýli značky zákaz zastavenia a zákaz státia. V prvom rade je značka zastavenia rozdelená na 4 časti, hláskujeme ju teda za-sta-ve-nie. Druhá značka, zákaz státia je rozdelená len na 2 polovice, hláskujeme ju stá-tie. Taká malá pomôcka. Aký je medzi nimi ale reálny rozdiel?

V zásade ide o rozlišovanie toho, čo je zastavenie. Zastavenie je v zákone definované ako: “uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie a zloženie tovaru”. Nuž a zastaviť v zákaze zastavenia nemôžete, v zákaze státia áno. Takže v zákaze státia si môžete z auta napríklad vyložiť nákup a naložiť svokru, v zákaze zastavenia rozhodne nie.

Zákaz zastavenia - pokuta

Porušenie zákazu zastavenia, prípadne zákazu státia je pochopiteľne sankcionované. Najnovšie majú už aj samosprávy, teda mestá a obce právomoc zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti osobného prejednania na mieste s vodičom. Aká je v takomto prípade sankcia? Tá je pevne určená na 78 €. V prípade úhrady do 15 dní sa znižuje na 52 €. V prípade neoprávneného parkovania na miestach určených pre osoby so zdravotným postihnutím, prípadne v podjazde, v tuneli či na železničnom priecestí a vo vzdialenosti menšej ako 15 metrov pred a za nimi je výška pokuty až 198 €, v prípade zaplatenia do 15 dní 132 €. Samozrejme, na mieste môže byť situácia iná a záleží aj na okolnostiach a konkrétnej situácií.

Možno parkovať na chodníku, ak je tam zákaz zastavenia?

Toto je pre mnohých vodičov veľkou neznámou. Definíciu zákazu zastavenia nájdete vyššie, týka sa hlavne obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na ceste nenarúšate ani bezpečnosť, ani plynulosť cestnej premávky, takže podľa tohto by parkovanie na chodníku malo byť v poriadku. A potešíme vás, aj je. Samozrejme človek musí dodržať cestný zákon a pri parkovaní na chodníku musí dodržať voľnú šírku chodníka minimálne 1,5 metra. Takže na širokom chodníku môžete parkovať aj v zákaze zastavenia, avšak musíte dodržať minimálne 1,5 metra chodníka voľného a netreba zabúdať ani na prechod pre chodcov, pred a za ktorým musí byť taktiež voľných 5 metrov. Mnoho ľudí však o tom možno nevedelo, tak snáď to niekomu pomôže.

Zákaz zastavenia je dopravnou značkou, ktorej nerešpektovanie môže človeku pekne pokaziť deň. Treba na ňu dávať pozor, predovšetkým v mestách. Treba ju rešpektovať a myslieť na to, že jej umiestnenie má vždy zmysel.

 Zákaz zastavenia a státia - poznáte tieto dopravné značky?

 

 

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Raritná Škoda Felicia: Na predaj za 5 700 €!Jeden z najobľúbenejších modelov. Škoda Felicia. Zub času však z úspešného modelu spravil...8. Máj, 2018
02Budeme jazdiť zadarmo? Ceny ropy padli do záporných hodnôtCeny ropy na obidvoch trhoch sú dlhodobo v poklese. Podpísala sa poto obchodná vojna...20. Apríl, 2020
03Nové Suzuki Swift, menšie ale dospelejšieVäčšinou sa stretávame s tým, že autá medzigeneračne priberajú. Sú dlhšie a predovšetkým...9. Január, 2017