Aké škody vaše PZP nekryje?

Povinné zmluvné poistenie chráni vodiča vtedy, keď svojím autom spôsobí škodu niekomu inému. Nie je však škoda ako škoda. PZP sa nevzťahuje na všetky havárie a iné nepríjemnosti, ktoré môžete s vaším vozidlom spôsobiť. Reč je o výlukách, teda situáciách a okolnostiach, ktoré poistenie auta nekryje. V tomto článku vám priblížime tie najčastejšie.

PR článok v Auto-moto zaujímavosti
22.07.2021
Diskusia:
Zdroj: bigstockphoto.com

Aké škody vaše PZP...

Auto-moto zaujímavosti

Alkohol za volantom vám nikto neprepáči

Jednou zo základných výluk PZP je spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu. Zároveň ide aj o porušenie dopravných predpisov. Ak zapríčiníte nehodu s alkoholom v krvi, s náhradou škody od vašej poisťovne sa môžete rozlúčiť. To isté platí aj pre užitie návykových látok.

Vlastnú škodu poisťovňa z PZP nepreplatí

Veľmi často sa stáva, že klient poškodí vlastné auto, vozidlo svojej zákonnej polovičke, rodinným príslušníkom či firme, ktorú vlastní. Ak sa tak stane, s poistným plnením z poistenia auta rátať nemôže, pretože vlastná škoda patrí v tomto type poistenia do výluk.

Preplatenie rozbitého čelného skla z poistenia auta môže byť problém

Poškodenie, zničenie či rozbitie čelného skla na aute je veľmi diskutovaná téma. Hoci by poisťovne zo zákonného poistenia takúto škodu preplácať mali, nie vždy je jednoduché uplatniť si nárok na náhradu odškodnenia. Kameňom úrazu pri týchto poistných udalostiach je to, že veľmi často je nemožné vypátrať vinníka. A kde nie je vinník, tam nie je poistné plnenie. Najlepšou istotou v týchto prípadoch je pripoistenie čelného skla.

Žiadne súťaže ani preteky

Ak s autom chcete pretekať alebo sa zúčastniť iných rýchlostných súťaží, mali by ste vedieť, že škody vzniknuté pri týchto podujatiach z PZP kryté nie sú. Rovnako sú do výluk zahrnuté aj prípravné jazdy na preteky, jazdy zručnosti, školy šmyku alebo napríklad aj testovacie jazdy.

Nemajetková ujma nie je krytá z PZP

Ak spôsobíte škodu inému vodičovi, ten od vás môže vymáhať odškodnenie vo forme náhrady nemajetkovej ujmy. Podľa zákona o PZP kryje toto poistenie škody na zdraví, majetku a živote, nemajetková ujma tu zahrnutá nie je. V prípade, že súd poškodenému uzná nárok na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy, z poistenia auta uhradená nebude.

Pozor na dodržanie povinností vodiča

Mnohí nevedia o tom, že medzi výluky z povinného zmluvného poistenia patria aj situácie, keď vodič spôsobí nehodu a zároveň poruší svoje povinnosti vodiča. Napríklad ide o jazdu bez vodičského preukazu, odmietnutie dychovej skúšky, využívanie motorového vozidla na trestnú činnosť a podobne.

Výluky z poistenia auta by ste mali poznať

Každá poisťovňa si sama určuje, čo do výluk zahrnie a čo nie. Spravidla je definícia škôd, na ktoré sa PZP nevzťahuje, medzi jednotlivými poisťovňami podobná, určite však nie je identická. Preto si pri uzatváraní zákonného poistenia dôkladne preštudujte poistné podmienky a oboznámte sa so všetkými aspektami vašej poistky, teda nielen s výlukami, ale tiež aj poistnými limitmi a ostatnými podmienkami. Keď budete vedieť, čo vaše PZP kryje a čo nie, vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam.

Späť na magazín

Diskusia k článku