Domov Najnovšie Na dovoz Nové autá Predajcovia Vývoj cien Fórum Dokumenty Magazín Overenie vozidla
Novinka
Online overenie Kontrola nájazdu km, poškodení a pôvodu vozidla Novinka Komplexné preverenie vozidla Kontrola fyzického stavu, vykonanie diagnostiky, skúšobná jazda

Kúpil som auto, ale predávajúci ho neodhlásil

Štandardne je kúpa auta spojená s jeho prepisom na kupujúceho. Pri prepise je potrebná osobná prítomnosť pôvodného držiteľa (predávajúceho) a nového držiteľa (kupujúceho) alebo zastúpenie na základe plnej moci. 

JUDr. Veronika Michalíková, MBA v Legislatíva
02.03.2021
Diskusia:
Sledujte nás na:
Zdroj: Envato Elements

Kúpil som auto, ale...

Legislatíva

Bežne dochádza k dohodám, kedy buď predávajúci splnomocní kupujúceho na odhlásenie auta a tak kupujúci odhlási predávajúceho a zároveň sa prihlási. Alebo naopak, kupujúci splnomocní predávajúceho a ten okrem svojho odhlásenia aj prihlási kupujúceho.

Vyskytujú sa však aj prípady, kedy síce kupujúci zaplatí kúpnu cenu, prípadne dôjde aj k odovzdaniu auta, ale nedôjde k jeho prepisu. Predávajúci neudelí kúpucemu plnú moc, aby mohol uskutočniť jeho odhlásenie a sám sa odhláseniu auta vyhýba. Možnosti, ako v takomto prípade postupovať si priblížime v článku.

Prevencia

Ideálne je samozrejme vyššie popisovanej situácii predísť. To je možné vhodným nastavením kúpnej zmluvy, napr. tak, že kúpna cena bude vyplatená až po prepise auta. V kúpnej zmluve je možné dojednať aj zloženie kúpnej ceny do úschovy a jej uvoľnenie z úschovy po uskutočnení prepisu.

Pri kúpe jazdeného auta je veľmi dôležité vopred si preveriť bližšie informácie o kupovanom aute a predávajúcom. Mnohé informácie sa dajú získať aj z verejne dostupných registrov. Preveriť je možné napr., či auto nie je evidované ako odcudzené https://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla. Ďalej je možné  prelustrovať napr. aj notársky centrálny register záložných práv https://www.notar.sk/zalozne-prava/ a preveriť, či auto nie je zaťažené záložným právom. V obchodnom vestníku zas môžete nájsť informáciu o tom, či predávajúci (či už fyzická alebo právnická osoba) nie je v konkurze https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx.

Dôvody, prečo predávajúci nechce auto prepísať na kupujúceho môžu byť rôzne, napr. aj také, že auto je kradnuté (resp. nepatrí predávajúcemu), zaťažené (záložným právom, exekučným záložným právom), auto je v leasingu atď. Preto je dôležité vopred získať čo najviac informácií.

Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ kupujúci nemyslel na prevenciu a vyššie popisovaná situácia už nastala, nie je veľa možností, ako ju riešiť. Do úvahy prichádza odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je však možné iba v prípadoch, ktoré upravuje zákon alebo ktoré sú v zmluve dojednané. Je teda potrebné, aby sa na takúto situáciu pri uzatváraní zmluvy myslelo a aby zo znenia zmluvy vyplývalo, že nevykonanie odhlásenia auta predávajúcim je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ by aj odstúpenie od zmluvy bolo možné, môže byť v praxi zdĺhavé, nákladné a v niektorých prípadoch aj nevymožiteľné dosiahnuť vrátenie uhradenej kúpnej ceny. Pri kúpe vozidla sú však bohužiaľ často používané jednoduché vzory, ktoré obsahujú iba základné náležitosti a ustanovenia pre rôzne situácie, ktoré môžu v praxi nastať, nezakotvujú.

Kúpil som auto, ale predávajúci ho neodhlásilZdroj: Envato Elements 

Žaloba o splnenie povinnosti 

Pokiaľ bola povinnosť predávajúceho vo vzťahu k prepisu auta v zmluve dojednaná, ale predávajúci povinnosť porušil, do úvahy prichádza aj podanie žaloby o splnenie povinnosti. Aj toto konanie však môže byť zdĺhavé a vyžaduje si vynaloženie určitých nákladov. V prípade, že by sa kupujúci pre túto možnosť rozhodol, odporúčame predávajúcemu vopred zaslať predžalobnú výzvu.

Trestné oznámenie

V závislosti od konkrétnych okolností prípadu je tiež možné posúdiť, či sa predávajúci nemohol dopustiť spáchania trestného činu. Pokiaľ by napr. predávajúci od kupujúceho vylákal kúpnu cenu za auto, ktoré nie je v jeho vlastníctve a preto nemôže vlastnícke právo previesť na kupujúceho, mohlo by ísť aj o trestný čin. V prípade, že máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, môžete podať trestné oznámenie.

Trestné oznámenie je možné podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Pokiaľ sa trestné oznámenie podáva telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu je ho potrebné potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní.


Spracovala: 

A|K|M|V advokátska kancelária 

www.akmv.sk

VŠETKY INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO PRÍSPEVKU SA POSKYTUJÚ BEZ ZÁRUKY SPRÁVNOSTI A KOMPLEXNOSTI, KEĎŽE IDE O PRÍSPEVOK VO VŠEOBECNEJ ROVINE.

Späť na magazín

Diskusia k článku

Pridajte si nás do svojho informačného kanála Google News. SLEDUJ NÁS NA