Domov Najnovšie Na dovoz Nové autá Predajcovia Vývoj cien Fórum Dokumenty Magazín Overenie vozidla
Novinka
Online overenie Kontrola nájazdu km, poškodení a pôvodu vozidla Novinka Komplexné preverenie vozidla Kontrola fyzického stavu, vykonanie diagnostiky, skúšobná jazda

Ako prepísať auto v okrese? Aký je poplatok?

Prepis auta je nevyhnutným krokom pri zmene majiteľa vozidla. Toto sú nevyhnutné úkony, ktoré treba vykonať. Aký je postup pri prihlásení auta v okrese a aké sú poplatky? 

rufus v Auto-moto zaujímavosti
06.02.2023
Diskusia:
Sledujte nás na:
Zdroj: pixabay.com

Ako prepísať auto v...

Auto-moto zaujímavosti

Prepis auta sa týka oboch majiteľov. Pôvodného aj nového. Pri prepise auta v rámci okresu je potrebná prítomnosť pôvodného aj nového majiteľa auta aj s dokladmi totožnosti. Len pôvodný držiteľ môže auto odhlásiť na nového majiteľa, ktorý je povinný si do 30 dní od odhlásenia prihlásiť vozidlo na seba.

Prepis auta v okrese - Aké sú potrebné kroky?Zdroj: pixabay.com

Prihlásenie auta (vozidla) v okrese

Pri prihlasovaní je dobré dodržať lehotu 30 dní. Ak nový majiteľ nepožiada orgán Policajného zboru o prehlásenie do 30 dní odo dňa, keď sa na neho previedla držba vozidla, o zápis jeho osoby do dokladov vozidla ako držiteľa, je povinný predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní.

Výhody rezervácie termínu cez internet

Aby si ušetril pri vybavovaní čas, najlepšie urobíš, ak si rezervuješ termín na dopravnom inšpektoráte. Univerzálny rezervačný systém umožňuje rezerváciu termínu na konkrétny dátum a čas a tiež miesto vybraného dopravného inšpektorátu. Vďaka rezervácii termínu cez internet majú objednaní občania pri vybavovaní žiadostí prednosť. V opačnom prípade sa môže stať, že sa v daný deň bez rezervácie nevybavíš alebo budeš dlhšie čakať.

Ďalšie kroky po rezervácii termínu

Aký je ďalší postup? Po úspešnom zarezervovaní systém vygeneruje PIN kód. V deň rezervácie stačí zadať PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku. Kiosk následne vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého bude občan privolaný na pracovisko. PIN kód je platný 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie.

 

Koniec predkladania papierových žiadostí

Vodičom od 1.12.2019 odpadla povinnosť podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole a od 1.8.2019 sa tiež nepredkladajú papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Aké dokumenty treba pri prepise auta v okrese?

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii vozidla, alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, ak sa tabuľky menia
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní v prípade, že vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj, s výsledkom „spôsobilé“

Ako sa vypočítava poplatok?

Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla kategórie L, M1 a N1 sa vypočítava pre vozidlá s max. výkonom motora 80 kW ako súčin sadzby pre výkon motora a tzv. koeficientu vekovosti vozidla.

Prepis auta v okrese - Aké sú potrebné kroky? Zdroj: pixabay.com

Urýchlené vydanie do 2 dní za poplatok 30 €

Pre vodiča, ktorý potrebuje prepis vybaviť urýchlene, je tu možnosť požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Urýchlené vydanie je možné za poplatok 30 €.

Elektronický zápis držiteľa do dokladov vozidla motorového vozidla

Pôvodné  povinné zmluvné poistenie zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Nový majiteľ vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

Poznámka: Nový majiteľ môže požiadať o zápis držiteľa do dokladov vozidla aj cez elektronickú službu.

Prepis auta v okrese - Aké sú potrebné kroky? Zdroj: pixabay.com

Nahlasovanie zmien

Zmeny môže občan oznamovať orgánu Policajného zboru:

 • sám za seba –  ak je osobou, na ktorú sa držba vozidla previedla, t.j. novým držiteľom
 • v zastúpení právnickej osoby nového držiteľa vozidla,  ak je jej štatutárnym orgánom
 • za nového držiteľa vozidla môže nahlasovať zmeny aj iná osoba na základe elektronického plnomocenstva

Kroky potrebné k elektronickému ohlasovaniu zmeny

V prípade elektronického nahlasovania vyžaduje systém od občana splnenie nasledujúcich krokov:

 • vyplnenie elektronického formulára s identifikáciou vozidla
 • nahlásenie údajov o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii vozidla časť I
 • priloženie potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ako prílohu vo formáte PDF
 • potvrdenie odoslania elektronickej žiadosti
 • uhradenie správneho poplatku v prípade vydania nových tabuliek s evidenčným číslom a za vydanie osvedčenia o evidencii časť II a čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I 

Následne bude pokyn na úhradu zaslaný do dátovej schránky občana. Všetky potrebné doklady od vozidla a tabuľky s EČ budú doručené kuriérom slovenskej pošty na adresu, ktorú občan uviedol v elektronickej službe.

Koľko stojí prepis auta v okrese?

Pri prepise v rámci jedného okresu platíte iba za zápis do evidencie, a to podľa výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty. Výška poplatku za prepis auta sa počíta podľa vzorca. Tabuľky na výpočet nájdete priamo na stránke Ministerstva vnútra SR. Rozhodujúce premenné pre výpočet sú nasledujúce.

Tabuľka č. 2: Koeficient podľa zostatkovej hodnoty vozidla

Vek vozidlaKoeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie   0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

Zdroj: MV SR 

Tabuľka č. 1: Sadzby podľa kilowattov (kW)

Výkon motora v kW (nad)Výkon motora v kW (do)Poplatok
  80 vrátane 33 €
80 86 vrátane 90 €
86 92 vrátane 110 €
92 98 vrátane 150 €
98 104 vrátane 210 €
104 110 vrátane 260 €
110 121 vrátane 360 €
121 132 vrátane 530 €
132 143 vrátane 700 €
143 154 vrátane 870 €
154 165 vrátane 1 100 €
165 176 vrátane 1 250 €
176 202 vrátane 1 900 €
202 228 vrátane 2 300 €
228 254 vrátane 2 700 €
254 a viac 3 900 €

Zdroj: MV SR

Cena - Príklad na prepis auta v rámci okresu

Nový majiteľ chce na seba prepísať vozidlo, ktoré je registrované v tom istom okrese, napríklad Liptovský Mikuláš. Aj pôvodný aj nový majiteľ sú v tom istom okrese. Nové tabuľky s evidenčným číslom nie sú potrebné. Výkon motora tohto vozidla je 85 kW a jeho vek je 1,5 roka. Poplatok podľa výkonu motora je 90 eur a koeficient podľa veku je 0,68. Výsledná celková suma bude 61,20 eura. Poplatok za prepis auta bude 61 eur, pretože suma sa zaokrúhľuje na celé euro nadol. V praxi podľa nových pravidiel možno povedať, že čím bude auto staršie, tým vyšší bude prepočítavací koeficient aj poplatok. Prihlásenie staršieho auta bude drahšie. Je podľa teba spôsob prihlásenia vozidla v okrese zrozumiteľný a funkčný? Aké sú tvoje skúsenosti s fungovaním systému? Podeľ sa s nami o tvoj názor a skúsenosti v komentároch pod článkom.  

Správne poplatky kompletné znenie uverjnené na stránke MV SR TU

Zdroj: navody.digital

Späť na magazín

Diskusia k článku

Pridajte si nás do svojho informačného kanála Google News. SLEDUJ NÁS NA

Podobné zaujímavosti

01Lacnejší Land Rover: Nový Hyundai Santa Fe Štandardná stratégia je preraziť vlastným nápadom a zaujať s originálnym imidžom. Stále...28. Január, 2023
0220-ročný rekordér odobratia vodičáku: 253 km/h pod vplyvom drog!20-ročný vodič pod vplyvom drog prekročil rýchlosť o šialených 143 km/h! Vodič skončil bez...4. Február, 2023
03Najdrsnejšia Dacia nie je lacná: Armádny 4x4 Duster z Nemecka za 32 990 €!Jedným slovom, šialená. Táká je najnovšia úprava Dacie Duster, ktorá prichádza v špeciálnej...30. Január, 2023