Čo robiť, ak ste kúpili vozidlo so stočenými kilometrami alebo skrytými vadami?

Problém so stočenými kilometrami, či skrytou závadou sú azda najväčším strašiakom pri kúpe ojazdeného vozidla. Aj napriek tomu, že mnoho autobazárov „garantuje” pri predaji počet najazdených kilometrov, v skutočnosti nevie ani nemôže reálne takúto garanciu častokrát poskytnúť.

rufus v Rady a tipy
04.04.2019
Diskusia:

Čo robiť, ak ste kúpili...

Rady a tipy

Na základe viacerých vašich podnetov sme pre vás spoločne s advokátskou kanceláriou pripravili prvý zo série článkov právnej poradne. Do komentov, do emailu alebo na našu FB fanpage nám napíšte, čo vás zaujíma pri predaji alebo kúpe auta z pohľadu zákona.

Problém so stočenými kilometrami, či skrytou závadou sú azda najväčším strašiakom pri kúpe ojazdeného vozidla. Aj napriek tomu, že mnoho autobazárov „garantuje” pri predaji počet najazdených kilometrov, v skutočnosti nevie ani nemôže reálne takúto garanciu častokrát poskytnúť.

Ide najmä o ojazdené vozidlá zo zahraničia, kedy k stočeniu kilometrov môže dôjsť ešte v zahraničí a pri registrácii na Slovensku sa ako počiatočný stav kilometrov zaznamená údaj v čase preregistrácie na Slovensko.

Často sa aj z tohto dôvodu stáva, že o stočení kilometrov sa človek dozvie až o niekoľko týždňov či mesiacov po kúpe vozidla. Aké sú zákonné možnosti ochrany voči takýmto zisteniam nám priblížila JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

Ako postupovať pri zistení stočených kilometrov

Ak motorové vozidlo kupuje fyzická osoba nepodnikateľ, kúpna zmluva by sa zväčša mala spravovať Občianskym zákonníkom. Podľa spomínaného zákona má predávajúci povinnosť ešte pri dojednávaní kúpnej zmluvy upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. Ak sa neskôr ukáže, že kupovaná vec mala vady, o ktorých predávajúci kupujúceho neupozornil, vaše nároky závisia od toho, či je vec možné užívať alebo je neupotrebiteľná. V prípade, ak sa teda dozviete o stočení kilometrov, je podľa Občianskeho zákonníka možné požadovať od predávajúceho buď zľavu z kúpnej ceny vozidla, prípadne od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, ak kupovanú vec nie je možné užívať. Odstúpenie je možné aj v prípade, ak Vás predávajúci ubezpečí, že vec je bez vád, ale v skutočnosti sa ukáže, že tomu tak nie je. Vaše možnosti závisia aj od toho, ako ste mali koncipovanú kúpnu zmluvu, keďže je možné do nej zahrnúť aj rôzne dôvody odstúpenia mimo tých zákonných.

Vaše vozidlo si môžete dať ešte pred súdnym sporom ohodnotiť znalcom, ktorý jednak zhodnotí technický stav vozidla, ako aj jeho všeobecnú hodnotu ku dňu kúpy. Výšku nároku na zľavu si uvedieme na teoretickom príklade:

  • Znalec svojim zistením v posudku uvedie, že v čase predaja malo vozidlo skutočne najazdených 240000 km a jeho hodnota v tom čase bola 12000 EUR
  • Kupujúci vozidlo kúpil s počtom najazdených km 160000 a kúpnou cenou 16000 EUR

V takomto prípade by bolo od predajcu možné požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny vo výške

4000 EUR. Úspech žaloby závisí na sudcovi, ako vyhodnotí dôkazy v konkrétnom spore. Samozrejme, znalecké dokazovanie môže byť aj predmetom súdneho konania. V tomto prípade má predajca objektívnu zodpovednosť, bez ohľadu na to, či o vade sám vedel alebo nie.

Okrem nároku na náhradu škody je možné žiadať aj náhradu škody, ak kupujúcemu vznikla, ako aj náhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých pri uplatnení jeho práv zo zodpovednosti za vady.

Predtým, ako sa podá žaloba na súd sa spor dá urovnať aj pokusom o zmier. Pokiaľ sa však strany nedohodnú, neostáva iná možnosť ako spor riešiť súdne.

Možnosti v prípade zistenia skrytej závady

Tak, ako sme hovorili vyššie o stočených kilometroch, skryté vady sa taktiež pri kúpe ojazdených vozidiel vyskytujú pomerne často. V zmysle zákona je predávajúci povinný upozorniť na vady na vozidle, o ktorých v čase predaja vie. Z hľadiska právnej istoty odporúčame toto upozornenie zahrnúť do kúpnej zmluvy.

Ak sa o vade dozviete, vozidlo neopravujte a nechajte ho v pôvodnom stave. Tu opätovne prichádza úloha znalca, ktorý posúdi, či vada na vozidle bola už v čase predaja alebo vznikla až následne, ako aj jej rozsah a to, či robí vec neupotrebiteľnou.

Pokiaľ je zistená vada na vozidle natoľko závažná, že vozidlo nie je možné používať, je možné od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Pri odstúpení ste povinný vozidlo vrátiť a predávajúci by vám mal vrátiť zaplatenú kúpnu cenu. Na uvedené je potrebné myslieť aj pri formulovaní žaloby na súd, pokiaľ Vám predávajúci nevráti zaplatenú kúpnu cenu. Pokiaľ sa jedná o závadu, ktorá nie je neupotrebiteľná, čiže nemá vplyv na pojazdnosť vozidla, je možné požadovať od predávajúceho primeranú zľavu z kúpnej ceny.

To, že vás predávajúci neupozorní na vady vozidla ešte neznamená, že uzavretá kúpna zmluva na auto je neplatná. Ako kupujúcemu vám vznikajú vyššie popísané nároky zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Do kedy je potrebné vytknúť vady?

Občiansky zákonník uvádza aj lehoty, do kedy musíte vady uplatniť u predávajúceho. V zásade platí, že by ste tak mali urobiť bez zbytočného odkladu. Až potom, ako ste ich vytkli u predávajúceho najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci a ten vám nevyhovel, sa môžete obrátiť so žalobou na súd. V rovnakej lehote sa uplatňuje aj právo na náhradu nevyhnutných nákladov.

Čo robiť, ak ste kúpili vozidlo so stočenými kilometrami alebo skrytými vadami?Zdroj: shutterstock.com

Zdroj: Článok pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Putinov Kalašnikov: Maximálka 250 km/h, 100 km/h za 3,5 s.!Hmotnosť 510 kg, motor s výkonom 110 kW a krútiacim momentom 180 Nm. Dokonalý dizajn +...2. Apríl, 2019
02186 kontrol za 6 mesiacov: Mladý vodič sa s policajtmi vysporiadal po svojom! Tento mladý 23-ročný vodič luxusného BMW má toľko zážitkov s policajtmi, že by mohol o ich...8. Apríl, 2019
03Cestný pirát z Poľska - zodpovedný za smrť Slováka: Na slobode na kauciu!30. septembra 2018 sa stala na Orave nehoda s tragickým koncom. Smrť nevinného vodiča majú...30. Marec, 2019