Mýty o výhodách elektrických áut

Nastal čas, aby sa ľudia dozvedeli odvrátenú stránku výroby a prevádzky elektrických áut. Je potrebné, aby sa zamedzilo narastajúcemu ospevovaniu elektrických vozidiel. Pravdou je, že ich výroba je nesmierne drahá, objem CO2 v atmosfére znižujú minimálne a prekvapujúco zabíjajú raz toľko ľudí ako klasické benzínové autá.

admin v Auto-moto zaujímavosti
27.12.2015
Diskusia:

Mýty o výhodách...

Auto-moto zaujímavosti

Nastal čas, aby sa ľudia dozvedeli odvrátenú stránku výroby a prevádzky elektrických áut. Je potrebné, aby sa zamedzilo narastajúcemu ospevovaniu elektrických vozidiel. Pravdou je, že ich výroba je nesmierne drahá, objem CO2 v atmosfére znižujú minimálne a prekvapujúco zabíjajú raz toľko ľudí ako klasické benzínové autá.

Výhody pre životné prostredie a zníženie skleníkových plynov v atmosfére sú pri používaní elektrických áut malé a takmer zanedbateľné. Elektrinou poháňané autá sú prezentované ako autá s nulovými emisiami, ale v skutočnosti prechádza vznik emisií do procesu výroby elektrickej energie, ktorá pochádza z fosílnych palív.

Mýty o výhodách elektrických áut

Podľa slov Vinoda Khosla, odborníka na zelenú ekonomiku, je možné elektrické autá prirovnať k autám poháňaných uhlím.

Najobľúbenejšie elektrické osobné vozidlo a svetový Automobil roka 2011 Nissan Leaf, po najazdení 145000 kilometrov emituje 31 ton CO2, vypočítaných na základe emisií z výroby, spotreby elektrickej energie a konečnej likvidácii. Pre porovnanie, dieselová verzia Mercedesu CDI A160 emituje za približne rovnaký počet najazdených kilometrov o 3 tony CO2 viac počas výroby, prevádzky a likvidácie.

Podobné výsledky demonštrujú modely Tesla, ktoré emitujú približne 44 ton CO2, čo je zhruba o 5 ton menej, ako pri porovnateľnom benzínovom modely rovnakej triedy Audi A7 Quattro.

V obidvoch prípadoch sú elektrinou poháňané autá lepšie, avšak nie výrazne. Ak by sa ušetrili 3 tony emisií CO2, v rámci Európskeho systému obchodovania s emisiami by sa ušetrilo približne 25 eur za auto.

Ďalšou výraznou výhodou elektrických áut má byť zníženie znečistenia ovzdušia. Je pravda, že výroba elektrickej energie je založená na uhlí, ale v tomto prípade prebieha jej výroba mimo mestských centier, kde býva väčšina populácie a kde je vidno najsilnejší dopad znečistenia ovzdušia z výfukových plynov.

Nový výskum publikovaný pod záštitou Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických (http://www.pnas.org/content/111/52/18490.full.pdf) však zistil, že zatiaľ čo benzínové motory znečisťujú prostredie bližšie k ľudským domovom, výroba elektrickej energie z uhlia pre pohon elektrických áut znečisťuje prostredie omnoho viac.

Vedci výskumom odhadujú, že ak by v Spojených štátoch do roku 2020 vzrástol počet benzínových áut o 10 %, na dôsledky znečistenia ovzdušia by zomrelo každý rok o 870 ľudí viac. Hybridné autá, ktoré sú čistejšie a ekologickejšie, by pri rovnakom náraste zabili 610 ľudí ročne. Ak by na cestách pribudlo o 10 % viac elektromobilov, zo zvýšeného znečistenia ovzdušia by ročne zomrelo o 1617 ľudí viac. Elektromobil tak zabíja trikrát viac ako hybridné auto.

Viacerí zástancovia elektromobilov argumentujú technologickým pokrokom v oblasti výroby elektrickej energie, ktorá z nich vytvorí jedinú rozumnú alternatívu. Podobný argument je však, bohužiaľ, zatiaľ iba prianím. V roku 2013 bol počet registrácií elektrických áut v Európskej únii a Európskej zóne voľného obchodu 65071. V roku 2014 síce v EÚ a EZVO pribudlo 97791 registrácií elektromobilov, ale stále tvoria menej ako 1,4 % z celkového podielu predaných áut v EÚ (zdroj: http://cf.datawrapper.de/guerK/2/).

Najviac predaných elektrických a hybridných áut v rámci EÚ bolo v Nórsku, a to až 14,6 % z celkového predaja áut v roku 2014, čo z Nórska vytvára krajinu s najväčším dopytom po elektromobiloch. (zdroj: http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_pocketbook_2014.pdf)

Otázka výroby elektrickej energie úzko a primárne nadväzuje na potenciál, ktorý predstavuje masové zavedenie elektromobilov do cestnej prevádzky. Pokiaľ sa nezmení pomer výroby elektrickej energie v prospech čistých a obnoviteľných zdrojov energie, nie je možné tvrdiť, že elektrické autá sú ekologickejšie.

V roku 2014

  • Bolo viac ako 48 % elektrickej energie vyrobených konvenčným spôsobom spaľovania uhlia.

  • Približne 28 % elektriny pochádzalo z jadrových elektrární.

  • 13 % elektrickej energie pochádzalo z využívania vodných elektrární.

  • 8 % elektriny sa vyrobilo veternými zdrojmi. 

  • 3% predstavovali alternatívne zdroje výroby elektrickej energie.

(Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:EU-28_Electricity_production_by_source,_2014_(in%25).jpg)

Namiesto sústreďovania sa na elektrické autá, by sa preto mala pozornosť obrátiť na nachádzanie riešení, ako spraviť zo spaľovania uhlia čistejšiu formu výroby energie.

Zástancovia elektromobilov ďalej argumentujú, že čím viac kilometrov elektrické auto najazdí, tým viac sa znižuje ich uhlíková stopa, pretože výroba batérií predstavuje významnú časť vo výsledných emitovaných emisiách. Toto tvrdenie je síce pravdivé, avšak takmer bezvýznamné.

Vyšší počet najazdených kilometrov zabráni veľmi malému množstvu emisií, naopak viac kilometrov môže znamenať potrebu výmeny pohonnej batérie, čo by spôsobilo absolútne popretie prínosov v oblasti ochrany klímy.

Navyše, keďže najobľúbenejšie elektrické auto Nissan Leaf zvládne na jedno nabitie približne 135 kilometrov, väčšina ľudí si ho kupuje ako druhé auto na krátke výjazdy. Pokiaľ by ako druhé auto v domácnosti najazdilo menej ako 80000 kilometrov, v konečnom dôsledku by vyprodukovalo viac škodlivých emisií ako benzínové modely.

Pre najbližšie roky sú preto jedinou rozumnou a ekologickou cestou hybridné autá. Automobilový priemysel by mal preorientovať svoj výskum na lacnejšiu a ekologickejšiu výrobu energie, ktorá v dlhodobom časovom horizonte vytvorí z elektrického auta ekologické vozidlo.

Zdroje:
www.usatoday.com
rue89.nouvelobs.com
www.washingtonexaminer.com
www.euractiv.com
podkapotou.zoznam.sk
www.transportenvironment.org

Späť na magazín

Diskusia k článku