Nový režim na cestách - Policajné kontroly a uzavreté hraničné priechody

Nový režim bude platný od 09.07.2021. Kompletné informácie zhrnuté v zrozumiteľnom prehľade platné pre dovolenkárov a pendlerov. Oplatí sa vedieť. Čo sa mení v 2. fáze v rámci platného alert systému? Ktoré hraničné priechody budú uzavreté? 

rufus v Legislatíva
06.07.2021
Diskusia:
Zdroj: facebook.com/policiaslovakia

Nový režim na cestách -...

Legislatíva

Po vlne diskusií na internete, majú už v týchto dňoch prebiehať na hraniciach intenzívne kontroly, ktoré odštartujú v pondelok 5. júla 2021 a budú pokračovať v nadchádzajúcom dovolenkovom období. Obmedzenie nekontrolovaného pohybu osôb sa bude týkať viacerých miest a treba počítať so zdržaním.

Obmedzenia pre dovolenkárov a pendlerov

Slovenská republika bude v II. fáze, ktorá sa spája so zavedením intenzívnych kontrol. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie povinností, ktoré platia pre osoby vstupujúcich na územie Slovenskej republiky cez jej vnútorné a vonkajšie hranice. Tieto pravidlá a povinnosti platia rovnako na hraniciach ako na letiskách, vo vlakoch a na vlakových staniciach.

Oficiálne zmeny na našich cestách v zrozumiteľnom prehľade - oplatí sa vedieť, čo sa mení pre pendlerov a cestovateľov? Zdroj: facebook.com/Polícia Slovenskej republiky

Nový alert systém - ešte viac kontrol, zdržania

Výnimka z kontrol bude platiť pre nákladnú dopravu. Ďalším obmedzením bude uzatvorenie niektorých menších hraničných priechodov. Motoristi a nielen by mali byť o tomto postupe informovaní a treba počítať so zdržaním na cestách. Zoznam uzavretých hraničných priechodov nájdeš nižšie.

Zoznam uzavretých hraničých priechodov

RAKÚSKO????????
Bratislava (Kopčianska ulica) – Kittsee.
????????MAĎARSKO????????
➡️Veľký Kamenec – Pácin,
➡️Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely,
➡️Skároš – Holloháza,
➡️Domica – Aggtelek,
➡️Tachty – Cered,
➡️Kalonda – Ipolytarnóc.
???????? POĽSKO ????????
➡️Palota – Radoszyce,
➡️Nižná Polianka – Ožena,
➡️Becherov – Konieczna,
➡️Kurov – Muszynka,
➡️Čirč – Leluchów,
➡️Lysá nad Dunajcom – Niedzica,
➡️Tatranská Javorina - Lysa Poľana,
➡️Suchá Hora – Chocholów,
➡️Bobrov – Winiarczykówka,
➡️Novoť – Ujsoly.
???????? ČESKÁ REPUBLIKA ????????
➡️Čadca - Milošová – Šance,
➡️Červený Kameň - Nedašova Lhota,
➡️Horné Srnie – Brumov - Bylnice,
➡️Nová Bošáca – Březová,
➡️Moravské Lieskové – Strání,
➡️Vrbovce – Velká nad Veličkou,
➡️Skalica – Sudoměřice,
➡️Brodské – Lanžhot,
➡️cestné prejazdy Kohútka, Drietoma - časť Liešna, Stará Myjava, Kykula, Predpoloma Javorina.
 
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republik

Ako sa vyhnúť kolónam?

Zdravotno-bezpečnostné kontroly budú zamerané na splnenie povinnosti registrácie na webe e-hranica, ďalej na preukázanie splnenia podmienok na uplatnenie výnimky z karanténnych povinností. Polícia pre urýchlenie priebehu kotrol žiada vodičov a cestujúcich, aby si vopred nachystali všetky potrebné doklady a potvrdenia alebo mobilné zariadenie s platným digitálnym potvrdením.

Covid preukazy EÚ a čítačky

Digitálne COVID preukazy EÚ budú kontrolovať príslušníci policajných zložiek prostredníctvom mobilných čítacích zariadení. Kontroly na vnútorných hraniciach budú vykonávať príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V prípade potreby ich budú vykonávať aj pracovníci Finančnej správy.

Od 9. júla 2021 - platné výnimky 

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Výnimka z registrácie platí pre DETI do 12 rokov veku a OSOBY vykonávajúce tranzit cez Slovensko. Podmienku platnej registrácie treba splniť pri každom vstupe na územie SR.

Výnimky z registrácie sú platné len pre:

 • PLNE ZAOČKOVANÉ OSOBY (1. registrácia platí ďalších 6 mesiacov od registrovania)

 • OSOBY zaočkované prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta

 • DETI A mladistvých vo veku od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta

 • OSOBY CESTUJÚCE za dagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň

Komu stačí 1 registrácia do 1. septembra?

 • OSOBÁM, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou

 (alebo opačný prípad)

 • OSOBÁM, ktoré majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou
 • OSOBÁM, ktoré bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu

Kto využije výnimku z registrácie ako zaočkovaná osoba?

je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny

najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

*výnimka platná do 9. augusta - po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky)

Ako sa je možné preukazovať?

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku sú akceptované aj potvrdenia z iných krajín. Podmienka - potvrdenie je v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Karanténa - kto musí nastúpiť?

 • Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény - v prípade bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí uplynutím 14. dňa.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.

*Deti do 12 rokov netreba testovať, karanténa im končí rovnako ako ostavným členom spoločnej domácnosti.
*Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta
 • osoby, ktoré nemôžu byť zaočkované kvôli zdravotným dôvodom (potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky + negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín)
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní
 • nezaočkované osoby s výnimkou napr. zamestnanci pracujúci na palube lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby atď.

Kompletný zoznam preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici.

Covid automat nasledujúcich dníZdroj: nczi.sk

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:

VSTUP na územie SR pre vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Podmienky sú podrobne rozpísané v § 7 vyhlášky)
SVADBY - povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov.

POHREBY - Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

REŽIM PRE NEZAOČKOVANÝCH ĽUDÍ CESTUJÚCICH ZA PRÁCOU (platí do 1. septembra 2021)

Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky: 

Za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu

a zároveň

majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine

alebo

majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

ŠTUDENTI vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní

Podmienky sa vzťahujú aj na 1 sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. Zdôrazňujeme, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).

Hranice letecky 

Pravidlá sa vzťahujú na prílet na letisko na území Slovenska. Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.

Zoznam krajín bez povinnosti testu:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Pravidlá tranzitu cez Slovensko:

 • Pre prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok.

 • Tranzit treba vykonať do 8 hodín

 • Pre tranzit sa netreba vopred registrovať

 • Pre tranzit sú určené koridory, ktorými je možné prechádzať.


Účinnosť vyhlášky je stanovená na 9. júla 2021. Kompletnú správu v plnom znení si môžeš prečítať po rozkliknutí odkazu CELÁ VYHLÁŠKA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

Aký je tvoj názor na zavedené opatrenia? Aké riešenia podľa teba dokážu zamedziť šíreniu nákazy počas dovoleniek? Podeľ sa s nami o iné návrhy riešenia súčasnej situácie v komentároch pod článkom.

Zdroj: rokovania.gov.skfacebook.com/policiaslovakia/https://zzes.sk/

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Dartz Prombron Black Stallion: 1 000-koňový Hummer z ČRLotyšský tuner Darz, ktorý sa pýši ponukou nepriestrelných mašín pre miliardárov prichádza...10. November, 2019
02Ostrá Fiesta ST dá 232 km/h!Malé a poriadne ostré autá boli obľúbené hlavne v 80-tych a 90-tych rokoch. Dnes sa trend...11. Apríl, 2018
03Ako často meniť motorový olej? Výmena po 32 000 km (ne)stačí!Dokáže olej ochrániť motor pošas nájazdu takmer 40 000 km? Zavádzajú výrobcovia motorových...4. December, 2018