MOBILEUM prinesie do areálu SLOVAKIA RING rozšírené priestory pre výstavy či workshopy

Nový projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom MOBILEUM významne rozšíri výstavnícke a interaktívne možnosti areálu Slovakia Ring. V rámci operačného programu Interreg sa v areáli Slovakia Ringu vybuduje nový multifunkčný priestor vhodný pre interaktívne výstavy, workshopy a pod – ako prístavba k hlavnému objektu športového zariadenia.

Pipo v Auto-moto zaujímavosti
19.05.2021
Diskusia:
Zdroj: Slovakia Ring

MOBILEUM prinesie do...

Auto-moto zaujímavosti

Maďarský partner projektu - zážitkové a interaktívne centrum Mobilis v Győri má za cieľ za pomoci tohto projektu rozšíriť a spestriť existujúcu ponuku svojich služieb obstaraním nových interaktívnych simulátorov, slotting dráhy a zriadením nového kreatívneho digitálneho pracovného priestoru.

Zatiaľ čo Mobilis sa zameriava predovšetkým na študentov, Slovakia Ring oslovuje hlavne fanúšikov motoršportových podujatí, snaží sa však prilákať aj čoraz viac rodín s deťmi. Predmetom projektu bude aj vzájomná výmena vedomostí a skúseností partnerov, spoločná propagácia prihraničného regiónu a jeho atrakcií s cieľom prilákať čo možno najväčší počet návštevníkov do oblasti.

Vedúcim partnerom projektu je Výcvikové zariadenie pre vodičov s.r.o. - vlastník najväčšej pretekárskej dráhy na Slovensku. Slovakia Ring je viacúčelovým športovým zariadením, ktorý ročne priláka do regiónu Žitného ostrova cca 40 000 zahraničných turistov.

Spoločnosť sa neustále snaží rozširovať portfólio svojich služieb, v posledných rokoch v bezprostrednej blízkosti okruhu vyrástlo Centrum bezpečnej jazdy, off-roadová a motokárová trať, Malkia Park či múzeum vojenskej historickej techniky.


Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu: 

MOBILEUM - Cooperation of mobility related interactive science exhibitions 

Identifikačné číslo projektu: 

SKHU/1902/1.1/086 

Operačný program: 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 

Vedúci partner (SK): Výcvikové zariadenie pre vodičov s.r.o. 

Cezhraničný partner projektu (HU): Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 

Celkový rozpočet projektu: 932 185,36 EUR 

Celková výška podpory na projekt ako celok: 792 357,54 EUR 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP – vedúci partner: 

Celková výška oprávnených výdavkov: 468 371,09 EUR 

Výška podpory - príspevok z EFRR (85 %): 398 115,42 EUR 

Výška spolufinancovania (15 %): 70 255,67 EUR 

Trvanie projektu: 

1.10.2020 - 30.9.2022

Späť na magazín

Diskusia k článku