Zmeny v kamiónovej doprave: Zahraničná cesta = zahraničný plat!

Čoho sa zmeny týkajú? Čo spôsobia upravené mzdové podmienky, pracovný čas, predpísaný čas odpočinku a práce nadčas! Svitá vodičom kamiónov na lepšie časy? Viac v článku!

rufus v Auto-moto zaujímavosti
08.08.2016
Diskusia:

Zmeny v kamiónovej...

Auto-moto zaujímavosti

Vodič kamiónovej dopravy

Práca vodiča kamiónovej dopravy je jednou z najkontroverznejších tém v našej spoločnosti. Sú nenávidení ostatnými vodičmi kvôli zlej dopravnej situácii na cestách a množstve dopravných nehôd, ktoré spôsobujú kamióny. Ich počet na našich cestách mnohonásobne prevyšuje únosné hranice ich počtu na cestách. Ako každá zložitá otázka, aj táto minca má dve strany. Práca vodiča kamiónu nie je vysnívaná práca ani idyla. Namáhavá práca, nekonečné čakania, stovky hodín bez rodiny a neadekvátne odhodnotenie. Svitá vodičom kamiónov svitá na lepšie časy?

Dopravné spoločnosti vs. vodiči kamiónov

Šokujúcich spovedí kamiónistov o praktikách dopravných spoločností pribúda. Nové zmeny sa dotýkajú dopravných spoločností aj vodičov kamiónov. Zmeny sa dotknú aj slovenských dopravcov operujúcich v Európe. Povinnosť vyplatiť minimálnu mzdu platnú v danej krajine. Dopravcovia sa búria a od mája žiadajú zmenu zákona, ktorý stanovuje platiť zamestnancom vyslaných na služobné cesty „na Západ“ tunajšiu mzdu. Ak dopravca vysiela kamiónistu za hranice Nemecka alebo Francúzska, musí mu zaplatiť minimálnu mzdu platnú v danej krajine. V Nemecku je stanovená na 8,5 eura a vo Francúzsku  9 eur!

Protesty dopravcov

Slovenskí dopravcovia namiestajú porušením pravidiel slobodného európskeho trhu a spolu s portugalskými, španielskými bulharskými, českými, estónskymi, rumunskými a poľskými predstaviteľmi dopravných spoločností adresovali otvorené listy s požiadavkami francúzskemu prezidentovi Francoisovi Hollandovi a tiež predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi. Zmeny sa dotýkajú všetkých spoločností odmeňujúcich svojich zamestnancov s nižšou ako francúzskou mzdou.

Nové zmeny sa dotknú medzinárodnej dopravy aj vnútroštátnej prepravy v inom štáteZdroj: Rovnaký ako zdroj údajov uvedený pod článkom

Minimálna hodinová mzda platná vo Francúzsku

Nový zákon o podpore rastu a rozvoji ekonomických aktivít vstúpil do platnosti v júli. Čoho sa zmeny týkajú? Medzinárodná doprava musí po novom po vstupe na územie Francúzska dodržiavať prísne pravidlá. Dopravným spoločnostiam pribúda aj povinnosť určiť kontaktnú osobu na francúzskom území, ktorá je poverená komunikáciou s miestnymi úradmi a bude mať k dispozícii ďalšie potrebné dokumenty. Upraví sa minimálna mzda, pracovný čas, predpísaný čas odpočinku, práca nadčas a novým pravidlám sa podriaďuje aj ochrana zdravia pri práci!

Ďalšie pravidlá

Zároveň treba po vstupe na územie krajiny splniť aj množstvo iných sociálnych pravidiel. Dopravcovi musia svojich zamestnancov vybaviť potvrdením o vyslaní zamestnanca a pracovnou. Nesmú chýbať údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, číslo v národnom elektronickom registri dopravných firiem, hodinová sadzba mzdy v eurách a tiež spôsob preplatenia výdavkov spojených s cestou, vyplácania diét a dokonca informácie o ubytovaní. Úrady kontrolujú výšku a výpočet miezd aj ich výplatu, pričom výšku miezd určuje národná kolektívna zmluva pre cestnú dopravu.

Platí aj pre kabotáž

Zákon bude kontrolovať dodržiavanie zákona u všetkých profesionálnych vodičov zahraničných dopravcov prevážajúcich z Francúzska a do Francúzska tovar alebo osoby. Zmeny sa dotknú aj kabotáže. Kabotáž označuje vnútroštátnu prepravu, ktorú vykonáva dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Zmeny sa teda dotýkajú aj vnútroštátnej prepravy na území Francúzska.

Nové zmeny v kamiónovej dopraveZdroj: Rovnaký ako zdroj údajov uvedený pod článkom

Neplatí pre SZČO

Pre koho zmeny platia? Nový zákon o podpore rastu a rozvoji ekonomických aktivít platí pre všetkých. Zákon sa však nevzťahuje na tranzitnú dopravu a netýka sa samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Tieto zmeny celkom určite znížia počet zamestnancov vysielaných na zahraničné cesty a zvýšia nátlak zamestnávateľov na spoluprácu za podmienok prechodu na SZČO.

Pokuty

Sprísnené podmienky a systém vyžadujúci splnenie viacerých požiadaviek je nekompromisný. Za nesplnenie stanovených podmienok hrozia spoločnostiam vysoké pokuty. Za nesprávne vystavené dokumenty o vyslaní zamestnanca alebo ich absenciu hrozí zamestnávateľovi pokuta za zamestnanca až do výšky 750 eur. Za chýbajúci francúzsky preklad dohody o vyslaní a pracovnej zmluvy hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 450 eur. Za nedodržané podmienky týkajúce sa určenia zástupcu vo Francúzsku hrozí pokuta až do výšky 2-tisíc eur za jedného zamestnanca.

Deštruktívne požiadavky 

Európska komisia v súčasnej dobe vedie proces infrigmentu o porušení pravidiel EÚ voči Nemecku pre zákon o minimálnej mzde. Odvoláva sa na to, že je nečisté požadovať od spoločností, ktoré tu vrámci EÚ posielajú tovar a vykonávajú služby, splnenie podmienok, ktoré nikdy predtým neboli definované. Dodatočné podmienky týchto krajín mnohí dopravcovia označujú za podmienky v rozpore so zákonom o voľnom trhu. Okrem toho kritizujú povinnosť uvedenia kontaktnej osoby. Platenie ďalších ľudí si nemôžu dovoliť. Francúzsko oponuje a tvrdí, že k zmenám došlo z dôvodu zamedzenia sociálneho dampingu. Aký je tvoj názor na porovnateľné pracovné a sociálne podmienky pre vodičov kamiónov pracujúcich v zamestnaneckom pomere vyslaných do Francúzska? S určitosťou možno povedať, že rovnaká minimálna mzda pre francúzskych i zahraničných profesionálnych vodičov prinesie hľadanie ďalších medzier v zákonoch a zánik množstva dopravných spoločností!

Nové zmeny v kamiónovej dopraveZdroj: Rovnaký ako zdroj údajov uvedený pod článkom

Zdroj: French minimum wage for foreign drivers – new law published | IRU, dkv-euroservice.com, mkdinternational.com

Späť na magazín

Diskusia k článku

Podobné zaujímavosti

01Najlepšie pracovné bonusy? 19 superšportových BMW i8 ako darček!Futbalový svet je úzko prepojený s automobilovými skvostami. Futbalisti sa predbiehajú v...6. August, 2016
02Drsné video: Najhoršie nehody na cestách!Porušuješ pravidlá premávky? Správaš sa na cestách ako nesmrteľný jazdec z videohry? Tento...5. August, 2016
03Nové šialenstvo: Dodávka s Pokémonmi loví ľudí!Po tom, čo svet zachvátil Pokemon Go ošial, je tu novinka! Teraz sa úlohy obrátili....6. August, 2016